Tsuruhashiสึรุฮาชิ

list_tsuruhashi

Little Seoul

The only area of its kind in Osaka, downtown Tsuruhashi is bustling with activity and a lively atmosphere. The area from here to Ikuno Ward has deep ties with Korea and is known as Korea town or the international market. Here, restaurants serving yakiniku (Asian barbecue) and other Korean foods stand side by side with kushikatsu, okonomiyaki, takoyaki, and sushi vendors using only the freshest ingredients. Uehommachi, on the eastern edge of the Uemachi Plateau, is a historical area and also a convenient transportation hub connecting to Iseshima and Nara.

ย่านที่ยังคงสภาพความเป็นเมืองเก่าให้บรรยากาศแบบในอดีต

Osak)a International House Foundation(i.house

ศูนย์ประชุมมีทั้งห้องประชุม เเกลเลอรี่ โรงเเรม ร้านอาหารต่างๆรวมอยู่

ห้างKintetsu Hyakkaten Uehommachiten

เชื่อมตรงกับสถานีไม่กลัวฝน สบายๆในชั้นความงามเเละสุขภาพ มีสวนสุนัขเล่นได้

ตลาด Osaka Tsuruhashi-ichiba

ตลาดหน้าสถานี Tsuruhashi นอกจากร้านเนื้อย่างและผักดองเกาหลี ยังมีร้านปลาสด ร้านขายของชำนานาประเภทเกือบ 800 ร้าน ยังคงบรรยากาศสมัยหลังสงครามอยู่

Miyuki Road (Korean Town)

ชุมชนเกาหลี หรือ Korean Town ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เรียงรายไปด้วยร้านขายของชำ วัตถุดิบประกอบอาหาร ร้านอาหารเกาหลี ตลอดจนร้านเครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีกว่า 150 ร้าน

ศาล Ikutama-jinja

Ikutama-jinja หรือที่ชาวโอซาก้านิยมเรียกกันว่า Ikutama-san ภายในมีศาลหลัก "Ikutamatsukuri" ที่มีรูปแบการสร้างก่อสร้างตกทอดมาตั้งแต่สมัย Momoyama

ถนนช็อปปิ้ง Karahori shopping street

ย่านช็อปปิ้งที่มีความยาว 800 เมตรจากตะวันออกถึงตะวันตกตั้งแต่ Matsuyamachisuji - Tanimachisuji - Uemachisuji จะไปเดินเล่นดูร้านค้าเก่าๆบริเวณนั้นก็เพลินดี
  • 1

PAGE TOP