HYOGO KOBEเฮียวโกะ โกเบ

จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในเขตคันไซ และเป็นจังหวัดเดียวบนเกาะฮงชูที่มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรทั้งสอง เดินทางสะดวกจากโอซาก้า หากพิจรณาจากทะเลฝั่งเซโตะแล้วจะมีสถานที่ทท่องเที่ยวมากมาย อาทิเมืองโกเบ เมืองฮิเมจิที่มีปราสาทฮิเมจิอยู่ และเมืองอาคาชิที่กําหนดให้มีเส้นเวลาสากลของญี่ปุ่นลากผ่าน เกาะอาวาจิที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโกเบซึ่งมีทั้งทะเลและภูเชารอคโค่อยู่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในคันไซ อ่าวโกเบนั้นใช้เปิดการค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้ว ด้วยเหตุนี้โกเบจึงเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมตะวันตกผสมผสานอย่างลงตัวจนเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวของโกเบนั้นมีความหลากหลาย หากเดินชมภายในเมืองก็จะพบกับสิ่งแปลกใหม่เสมือนเดินครั้งแรกเสมอ ทางตอนเหนือนของซานโนะมิยะ มีที่ตั้งของอิจินคัง หรือบ้านของชาวต่างชาติ เป็นการจําลองบ้านของชาวต่างชาติสมัยนั้นที่มาค้าขายในโกเบ นอกจากนี้ยังมีภูเขาที่เหมาะแก่การปีนเขา แม้จะเป็นผู้หัดเริ่มหรือจะเป็นโปรก็สามารถปีนได้อย่างสนุกสนาน การปีนเขาที่ภูเขารอคโค่นั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองโกเบและโอซาก้าตอนวันหยุด นํ้าตกนูโนะบิกิแห่งเขารอคโค่ได้รับการคัดเลือกให้ติด 100อันดับนํ้าตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย เมื่อเหน็ดเหนื่อยจากการปีนเขารอคโค่แล้วก็สามารถแวะมาชะล้างร่างกายได้ที่ อะริมาออนเซน อันมีชื่อเสียงมากว่า 100ปีและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากจากชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศ จนถูกเรียกว่าเป็นออนเซ็นที่เก่าแก่และดีที่สุดในประเทศ เมื่อท้องหิวก็สามารถทานเนื้อโกเบสุดอรอ่ยได้ด้วย

โดยรถไฟ JR

โดยรถไฟ Hankyu

โดยรถไฟ Hanshin

มรดกโลกของเฮียวโกะ

เดินทางไปปราสาทฮิเมจิ

สถานที่ท่องเที่ยวของเฮียวโกะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่Hyogo Tourism GuideFeel Kobe

ตั๋วแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางรอบเฮียวโกะ และโกเบ

ตั๋วสำหรับท่องเที่ยว

มาใช้ตั๋วต่างๆ ตามแผนการเดินทางและเป้าหมายในการเที่ยวที่โอซาก้ากันเถอะ

ดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวและแผนที่

สามารถดาวน์โหลดแผนที่และข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวได้ฟรี

Download Kansai Railway Netwok Map

You can download Kansai Railway Netwok Map

ใช้โอซาก้าเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปรอบๆแถบคันไซ

PAGE TOP