SHIGAชิกะ

ชิกะ จังหวัดที่ตั้งอยู่ตรงเกือบกึ่งกลางประเทศญี่ปุ่น 1ใน6ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเป็นพื้นที่ขงทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นั่นคือทะเลสาปบิวะโกะ รอบๆทะเลสาปเป็นภูเขาและต้นไม้ ทุ่งนา อันเขียว สวยงามอุดมสมบูรณ์ ความสบายและสายนํ้าของทะเลสาปบิวะเป็นวิวที่สวยงามยิ่ง ผนึกรวมกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูการทางธรรมชาติต่างๆแล้ว ทำให้เกิดภาพและความรู้สึกอันสุดจันบรรยายในหัวใจ ตั้งแต่โบราณ จังหวัดชิกะเป็นจังหวัเที่ทุดคนต้องผ่านไปมาเมื่อเดินทาง ทำให้เป็นแหล่งของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญ ในตัวเมืองมีกลิ่นอายของความโบราณอยู่ตั้งแต่สมัยสงคราม ทั้งวัดต่างๆที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ รวมถึงซากปรักหักพังที่มีคุณค่าทางวัฒนนธรรมและประวัติอันยาวนาน และโบราณวัตถุที่เป็นที่ภาคภูมิใจของคนในประเทศ พื้นที่ต่างๆภายในจังหวัดชิกะนั้นเสมือนผู้ปกป้องสิ่งสําคัญของประเทศไว้อยู่

โดยรถไฟ JR

เดินทางไปฮิเอะเอ็นเรียวกุจิ คงปงจูโดะ

สถานีที่เที่ยวของชิกะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่Travel Guide of Shiga Prefecture

ตั๋วแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางรอบชิกะ

ตั๋วสำหรับท่องเที่ยว

มาใช้ตั๋วต่างๆ ตามแผนการเดินทางและเป้าหมายในการเที่ยวที่โอซาก้ากันเถอะ

ดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวและแผนที่

สามารถดาวน์โหลดแผนที่และข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวได้ฟรี

Download Kansai Railway Netwok Map

You can download Kansai Railway Netwok Map

ใช้โอซาก้าเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปรอบๆแถบคันไซ

PAGE TOP