WAKAYAMAวากะยามะ

จังหวัดวากายะมะเป็นแหล่งทะเล ภูเขา แม่นํ้า ได้ชื่อว่าเป็นหีบสมบัติแห่งธรรมชาติ มีกิจกรรมต่างๆทั้งคานูและเทรคกิ้ง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างง่ายๆ นอกจากนี้ "คุมะโนะ""โคยะซัง"ของจังหวัดวากายามะยังเป็นที่รู้จักในนามของแหล่งกำเนิดสถานที่ท่องเที่ยว และความเชื่อทางความเชื่อของญี่ปุ่น ทําให้ท่านสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้อีกด้วย ภูเขา "โคยะซัง" มีความสูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง900เมตร เพียงแค่ท่านก้าวออกมาจากนอกเมืองนัมบะโดย ในเวลาแค่1ชั่วโมงครึ่ง จะทําให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลย 1200ปีก่อนหน้านี้ ภูเขาโคยะซังเปรียบเให้ทานสมือนที่ที่เผยแพร่ศาสนาพุทธทั้งในอากาศและทะเล ท่านสามารถมาเยี่ยมชมวิหารหลักขงเขาโคยะซังพร้อมกับการพักค้างแรมที่วัดได้โดยมีอาหารมังสวิรัติ และคัมภีร์พระสูตรให้ท่านได้ศึกษา เป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆ เราขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่จังหวัดวากายะมะแห่งนี้

โดยรถไฟ Nankai

โดยรถไฟ JR

เดินทางไปภูเขาทาคาโนะซัง

เดินทางไปทางเดินโบราณคุมะโนะ

เดินทางไปนํ้าตกนาชิ

สถานที่ท่องเที่ยวของวากายะมะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่Wakayama Tourism Federation

ตั๋วแนะนําสําหรับเดินทางรอบวากายะมะ

ตั๋วสำหรับท่องเที่ยว

มาใช้ตั๋วต่างๆ ตามแผนการเดินทางและเป้าหมายในการเที่ยวที่โอซาก้ากันเถอะ

ดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวและแผนที่

สามารถดาวน์โหลดแผนที่และข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวได้ฟรี

Download Kansai Railway Netwok Map

You can download Kansai Railway Netwok Map

ใช้โอซาก้าเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปรอบๆแถบคันไซ

PAGE TOP