ในกรณีฉุกเฉิน

รายชื่อสถานที่ติดต่อที่จำเป็นในการขอความช่วยเหลือหรือรวบรวมข้อมูลยามฉุกเฉินเช่นประสบอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ บาดเจ็บ ฯลฯ
การตรวจสอบสถานที่ติดต่อล่วงหน้าจะส่งผลให้ท่านสามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติ

หมายเลขโทรศัพท์ยามฉุกเฉิน

อาชญากรรม, อุบัติเหตุ
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 110 ซึ่งเป็นหมายเลขสำหรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คู่มือการโทรศัพท(เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ)

【หมายเหต】เกี่ยวกับป้อมตำรวจ หรือ Koban(เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
       ป้อมตำรวจ หรือ Koban ในเมืองโอซากา(เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ)
       ป้อมตำรวจ หรือ Koban นอกเมืองโอซากา(เวปไซต์กรมตำรวจโอซากา ภาษาอังกฤษ)

เพลิงไหม้, รถพยาบาล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 119 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของสถานีดับเพลิ
คู่มือการโทรศัพท(เวปไซต์ของกรมดับเพลิงโอซากา ภาษาอังกฤษ)

อาชญากรรม อุบัติเหตุทางทะเล
โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 118 ซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉินของทบวงรักษาความมั่นคงทางทะเล

โรงพยาบาล
"ไกด์บุ๊คที่จะช่วยคุณในเวลาเจ็บป่วย"(เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
หน่วยงานทางการแพทย์ที่พร้อมรับผู้ป่วยที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
คู่มือและข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับคนต่างชาต(เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)

แผ่นดินไหว
ข้อควรทราบเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว Safety tips for travelers(เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ)
เวปไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ ่นสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
แอพพลิเคชั่น "Safety tips"(เวปไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ)
"Safety tips" เป็นแอพพลิเคชั่นส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ ่นล่วงหน้าแบบอัตโนมัต
เครือข่ายการป้องกันภัยพิบัติ Osaka Disaster Prevention Net(เวปไซต์จังหวัดโอซากา ภาษาอังกฤษ)

อื่นๆ
สถานเอกอัคคราชทูตและสถานกงสุลในประเทศญี(เวปไซต์กระทรวงต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวต่างชาต(เวปไซต์องค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโอซากา)
Osaka Free WiFi(เวปไซต์การท่องเที่ยวโอซากา)

Osaka Free WiFi

PAGE TOP