การท่องเที่ยวโอซาก้า (OCTB)

การท่องเที่ยวโอซาก้า (OCTB) ก่อตั้งขึ้นเมื่อค.ศ.2003 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกประเทศเดินทางมาเที่ยวชม หรือมาจัดการประชุมและสัมมนาในโอซาก้า รายะละเอียดชมได้ที่เวปไซต์ของ The Osaka Convention & Tourism Bureau